Pictoschrijver

Pictoschrijver is een webapplicatie waarmee teksten kunnen worden geschreven in het Picto Semi Schrift, een beeldschrift waaraan ook heel gemakkelijk letters kunnen worden toegevoegd.

Het is (indirect) bedoeld voor mensen die moeilijk kunnen lezen.
De Pictoschrijver wordt veel gebruikt door leesbegeleiders de logopedie en het onderwijs.

Het project, opgezet door Trijntje de Wit, sluit aan bij de methode Lezen moet je doen.
Ik werk sinds als programmeur al sinds 2010 (!) met haar samen aan verbeteringen en nieuwe functionaliteiten.

www.pictoschrijver.nl